Điện thoại liên hệ: (08) 39.333.359
Thứ tư, 22/10/2014 04:33:43 (GMT+7)
Hỗ trợ

Mọi thông tin cần hỗ trợ vui lòng liên hệ :

  Phòng Công Nghệ Thông Tin - Công Ty Cổ Phần L.A.S.T.A
  292 Phan Xích Long, Phường 2 Quận Phú Nhuận
  Điện thoại: 5174693 (Ext 118)
  Fax : 5176868
  Email: trong.le@lasta.com.vn

    

       

ALBUM ẢNH